Tidigare årsmöten

Tidigare årsmöten


Nannberga- Nannberga hamn vägsamfällighet

2021-08-28

Dokument inför mötet

Dagordning

Bokföring 2020

Verksamhetsberättelse 2020

Ekonomisk rapport och budgetförslag 2020-21Nannberga vatten samfällighetsförening

2021-08-28

Dokument inför mötet

Dagordning

Verksamhetsberättelse 2020-21

Resultatrapport 2020-21

Balansrapport 2020-21

Motion om utegym 2021-04-27

Svar på motion om utegym

Förslag till budget 2020-21

Valberedningens rapport

Informationsblad om avgifter mm


Nannberga vatten samfällighetsförening

2020-08-15

Dokument inför mötet

Dagordning

Förvaltningsberättelse 2019-20

Resultatrapport 2019-20

Balansrapport 2019-20

Förslag till budget 2020-21

Informationsblad om avgifter mmNannberga- Nannberga hamn vägsamfällighet

2020-08-15

Dokument inför mötet

Dagordning

Bokföring 2019

Verksamhetsberättelse 2019

Ekonomisk rapport 2019, Budgetförslag 2020Nannberga vatten samfällighetsförening

2019-06-15

Protokoll

Dokument inför mötet

Dagordning

Förslag till budget 2018-2019

Styrelsens förslag till fullmakt

Regler och riktlinjer

Informationsblad om avgifter mm

Protokoll mm efter mötet

Protokoll

Balansrapport

Resultatrapport

Rekommendationer för ordning och trivsel


Nannberga- Nannberga hamn vägsamfällighet 2019-06-15

Protokoll

Ekonomisk rapport och budget

Verksamhetsrapport


Nannberga vatten samfällighetsförening 2018-06-16

Protokoll

Budget


Nannberga- Nannberga hamn vägsamfällighet

2018-06-16

Dokument inför mötet

Dagordning

Ekonomisk rapport 2017, Budgetförslag 2018

Protokoll mm efter mötet

Protokoll

Budget 2018Nannberga vatten samfällighetsförening

2017-06-17

Kallelse

Dagordning

Budgetförslag

Information om avgifter mm

Protokoll från årsmötetNannberga- Nannberga hamn vägsamfällighet

2017-06-17

Kallelse

Dagordning

Budgetförslag

Protokoll från årsmötet______________________________2016-07-02

Informationsbrev

Kallelse

Dagordning

Verksamhetsberättelse

Budgetförslag

Motioner/styrelsens förslag

Motion 1, Motion 2

Mötesprotokoll

bilaga 5 budget


Nannberga-Nannberga Hamn vägsamfällighetsförening

Årsmötet 2016-07-02

Kallelse

Dagordning

Verksamhetsberättelse

Budgetförslag

Mötesprotokoll sid 1, sid2


Föreningens stadgar

Sid 1, sid 2, sid 3, sid 4.Extra stämma 2016-02-21

Dagordning

Protokoll

Bilaga 1 karta

Bilaga 2 kalkyl


2015

Dagordning

Protokoll

Verksamhetsberättelse

Balansrapport

Resultatrapport

Kassarapport med budget


2014

Kallelse

Dagordning

Protokoll


Nannbega Vatten samfällighetsförening

Föreningens stadgar 

Karta över området

Beskrivning av samfälligheten

Andelstalslängd Detta dokument har flyttats till Medlemssidan!