Om oss

Om oss

Området består av ett 70-tal fastigheter, varav ett 15-tal är permanentboende och resten sommarboende.

Flertalet hus är byggda på 1960-  och 1970-talet men det finns både äldre och nyare hus i området, som även har egen hamn och badplats.


Områdets grönytor, vägar och driksvattenförsörjning sköts av en samfällighetsförening Nannberga Vatten sf. Föreningen bildades ursprungligen år 1997 enbart för vattenförsörjning till delar av området.

Under 2016 har, via Lantmäteriets försorg, en omprövning av föreningens syfte genomförts på grund av omständigheter och förändringar som skett under årens lopp.


För ytterligare information om området se under Dokument.

Föreningens styrelse hittar du under kontakter


Vägen från byn ner till hamnen förvaltas av Nannberga-Nannberga hamn vägsamfällighet.

Samtliga fastigheter i området innehar en andel i vägsamfälligheten.

Föreningens sryrelse hittar du under kontakter
Här hittar du oss