Dokument

Dokument

______________________________


Tidigare årsmöten


______________________________


Övrig information

Ansvarsområden och arbetsgrupper

Se denna länk


Ordning och trivsel

Rekommendationer för ordning och trivsel


Hamnen och badet

Regler för uthyrning av båtplatser


Nannbega Vatten samfällighetsförening

Föreningens stadgar 

Karta över området

Beskrivning av samfälligheten

Andelstalslängd Detta dokument har flyttats till Medlemssidan!


Nannberga-Nannberga Hamn vägsamfällighetsförening


Föreningens stadgar

Sid 1, sid 2, sid 3, sid 4.