Kontakta oss

Kontakta oss

Nannberga Vatten samfällighetsförening

Styrelsen 2022-2023

Pia Adamsson, Ordförande, Tel 070 6206454, Pias mail

Lars Sallanto, Kassör, Tel 070 7913141, Lars mail

Kerstin Jinghede, Sekreterare, Tel 0730 840004

Anneli Nogelius, Ledamot, Tel 0709 861059

Robert Norén, Ledamot, Tel 070 2143866

Kerstin Hagström Vanberg, Suppleant, Tel 070 6008731


Vattenverket

Ingemar Selberg, Tel 070 3378614

Peter Andersson, Tel 072 5532401

Ulf Södergren, Tel 070 4037240


Vägar inom området och viltstängsel

Conny Sundell, Tel 070 4567663

Peter Andersson, Tel 072 5532401

Ulf Södergren, Tel 070 4037240

Gunnar Bodin, Tel 070 6770057


Grönområden

Pia Adamsson, Tel 070 6206454

Peter Andersson, Tel 072 5532401


Hamnområdet/Badplatsen

Kerstin och Ronnie Hagström Vanberg. Tel 070 6008731

Agneta Ydreborg, Tel 076 1406120


Trivselgrupp

Kerstin Hagström Vanberg. Tel 070 6008731


Båtplatser

Kent Strömberg, Tel 070 6716614

Ingemar Selberg, Tel 070 3378614


Valberedning

Linda Maria Jonsson, Tel 073 6233510

Göran Jinghede, Tel 070 5246525


Vägen från byn till hamnen

Nannberga-Nannberga hamn Vägsamfällighetsförening

Styrelsen 2022-2023

Ola Flink, Ordförande, Tel 070 3051706

Ingemar Selberg, Suppleant Tel 070 3378614

Kent Strömberg, Kassör Tel 070 6716614

Lars Jacobsson, ledamot, Tel 070 5922789


Hemsidan, Webbansvar

Skicka mycket gärna förslag på innehåll och bilder genom att klicka på länken nedan!

Kontakta mig också för inloggningsuppgifter till medlemssidan.

Anneli Nogelius Tel 0709 861059, Annelis mail

Hitta hit