Kontakta oss

Kontakta oss

Nannberga Vatten samfällighetsförening

Styrelsen 2023-2024

Anneli Nogelius, Ordförande, Tel 070 9861059, Anneli mail

Lars Sallanto, Kassör, Tel 070 7913141, Lars mail

Kerstin Jinghede, Sekreterare, Tel 0730 840004

Linda-Maria Jonsson , Ledamot, Tel 073 6233510

Pasi Ahlgren, Ledamot, Tel 070 9774796

Kerstin Hagström Vanberg, Suppleant, Tel 070 6008731


Driftgruppen - vattenverket

Tony Häll, Tel 073 6428138

Peter Andersson, Tel 072 5532401

Ulf Södergren, Tel 070 4037240


Arbetsgruppen  - vägar inom området, viltstängsel och grönområden

Conny Sundell, Tel 070 4567663

Peter Andersson, Tel 072 5532401

Ulf Södergren, Tel 070 4037240

Gunnar Bodin, Tel 070 6770057

Ingemar Selberg Tel 070 3378614


Hamnområdet/Badplatsen

Kerstin och Ronnie Hagström Vanberg. Tel 070 6008731

Robert Norén, Tel 070 2143866


Trivselgrupp

Kerstin Hagström Vanberg. Tel 070 6008731


Båtplatser

Göran Jinghede, Tel 070 5246525

(Kent Strömberg, Tel 070 6716614)


Valberedning

Linda Maria Jonsson, Tel 073 6233510

Göran Jinghede, Tel 070 5246525


Vägen från byn till hamnen

Nannberga-Nannberga hamn Vägsamfällighetsförening

Styrelsen 2023-2024

Ola Flink, Ordförande, Tel 070 3051706

Ingemar Selberg, Suppleant Tel 070 3378614

Kent Strömberg, Kassör Tel 070 6716614

Lars Jacobsson, ledamot, Tel 070 5922789


Hemsidan, Webbansvar

Skicka mycket gärna förslag på innehåll och bilder genom att klicka på länken nedan!

Kontakta mig också för inloggningsuppgifter till medlemssidan.

Anneli Nogelius Tel 0709 861059, Annelis mail

Hitta hit