Kontakter

Kontakter


Nannberga Vatten samfällighetsförening

Styrelsen 2022-2023

Pia Adamsson, Ordförande, Tel 070 6206454 Pias mail

Kent Strömberg, Kassör, Tel 070 6716614 Kents mail         

Kerstin Jinghede, Sekreterare, Tel 0730 840004

Anneli Nogelius, Ledamot, Tel 0709 861059

Robert Norén, Ledamot, Tel 070 2143866

Kerstin Hagström Vanberg, Suppleant, Tel 070 600873

 

Vattenverket

Ingemar Selberg, Tel 070 3378614

Peter Andersson, Tel 072 5532401

Ulf Södergren, Tel 070 4037240


Vägar inom området

Conny Sundell, Tel 070 4567663

Ingemar Selberg, Tel 070 3378614

Peter Andersson, Tel 072 5532401

Ulf Södergren, Tel 070 4037240


Grönområden och vildsvinsstängsel

Pia Adamsson, Tel 070 6206454

Kjell Engström, Tel 070 6502415

Ingemar Selberg, Tel 070 3378614


Hamnområdet/Badplatsen

Kerstin och Ronnie Hagström Vanberg. Tel 070 6008731

Agneta Ydreborg, Tel 076 1406120


Båtplatser

Kent Strömberg, Tel 070 6716614

Ingemar Selberg, Tel 070 3378614


Valberedning

Linda Maria Jonsson, Tel 0735 233510

Gun Sallanto, Tel 070 4413465


Vägen från byn till hamnen

Nannberga-Nannberga hamn Vägsamfällighetsförening

Styrelsen 2022-2023

Ola Flink, Ordförande, Tel 070 3051706

Ingemar Selberg, Suppleant. Tel 070 3378614

Kent Strömberg, Kassör Tel. 070 6716614

Lena Hedström, ledamot, Tel. 073 6553610
Hemsidan, Webbansvar

Skicka mycket gärna förslag på innehåll och bilder genom att klicka på länken nedan!

Kontakta mig också för inloggningsuppgifter till medlemssidan.

Anneli Nogelius Tel 0709 861059 Annelis mail