Om oss

Om oss

Området består av ett 70-tal fastigheter, varav ett 15-tal är permanentboende och resten sommarboende. Flertalet hus är byggda på 1960- och 1970-talet men det finns både äldre och nyare hus i området, som även har egen hamn och badplats.


Områdets grönytor, vägar och driksvattenförsörjning sköts av en samfällighetsförening, Nannberga Vatten sf. Föreningen som bildades ursprungligen år 1997 enbart för vattenförsörjning till delar av området.

Under 2016 har, via Lantmäteriets försorg, en omprövning av föreningens syfte genomförts på grund av omständigheter och förändringar som skett under årens lopp.


För ytterligare information om området vänligen kontakta styrelsen. Föreningens styrelse hittar du under Kontakta oss


Vägen från byn ner till hamnen förvaltas av Nannberga-Nannberga hamn vägsamfällighet. Samtliga fastigheter i området innehar en andel i vägsamfälligheten. Vägsamfällighetens styrelse hittar du under Kontakta oss


Lite Nannbergahistoria

!

!

!

!

Nannberga är sannolikt en gammal bebyggelse med rötter i stenåldern, enligt flintfynd från platser inom orten.

Vid grävning för skolhuset i Nannberga förstördes stenrösen som senare visade sig vara gravar från Digerdöden. 

Namnet Nannberga är enligt en teori grundat på kvinnonamnet Nanna i förening med "berga" vilket skulle tyda på en av kloster skyddad ort.

Nannberga övergick till Vasaätten och Gustav Vasa 1520. Till godset hörde då halva ön Valen. Kungens hästar rastades i den tidigare ekskogen Hovgården.

Läs mer om Nannberga här: Nannbergahistoria

Hitta hit