Aktuellt

Aktuellt

Sökes: Nya valberedare

Förslag till valberedare saknas och tas tacksamt emot! Vid intresse kontakta valberedningen:


Linda-Maria Jonsson 073-6233510 (Sjöängsvägen 3)

Gun Sallanto 070-4413465 (Mörtholmsvägen 14)

Tips: Vårfixa trädgården

Gör trädgården redo för sommarsäsongen.  Det är dags att städa upp efter vinterns vedermödor. Nedan hittar ni några tips för att ge trädgården en bra start.

Räfsa bort löv och mossa

När gräsmattan torkat upp är det dags att räfsa bort löv och mossa. Ta noggrant bort mossbitarna, annars sprider sig mossan. Därefter är det bra att lägga på ett lager med näringsrik jord, så kallad toppdressing.

Hejdå ogräs!

 • Rensa ogräs. Är man tidigt ute med ogräsrensningen så spar man mycket jobb senare! Det är enklare att ta bort ogräsen när de är små, och när du gör det ger du dina nya plantor mer plats att växa. 
 • Luckra i trädgårdslanden och gödsla unga träd, prydnadsbuskar, häckar och bärbuskar med brunnen kompost eller stallgödsel.

Storstäda och ställ fram utemöbler

 • Har du ett växthus är det dags att städa! Även om man städat det på hösten är det viktigt att göra det igen för att få bort svampsporer och skadedjur som kan ha överlevt vintern.
 • Ta fram utemöblerna. Rengör dem och olja in eller måla om dem om det behövs.
 • Se över trädgårdsredskapen. Rengör dem, olja in trädelar och slipa slöa blad på häcksaxar och sekatörer

Bygg en drivbänk och börja plantera!

  Vill du komma igång tidigt med dina sådder kan du bygga en drivbänk där jorden värms upp snabbare. Enklaste sättet att bygga en drivbänk är att fylla ett par pallkragar med jord och lägga ett fönster över. Så fort jorden reder sig i trädgårdslandet går det också bra att så grödor som sättlök, rädisa, spenat, sallat, bondböna, morot, persilja och dill.

  Ta bort mördarsniglar – krossa äggen

   • Gå på jakt efter mördarsniglar! Krossa de gulvita små äggen och klipp ihjäl sniglarna du hittar. Snigelmedel gör mest nytta vid den här tiden på året.

   Beskär vissa växter

    Det är beskärningsdags för en del av trädgårdens växter. Hit hör exempelvis lavendel och rosor, samt äppel- och päronträd och bärbuskar som behöver föryngringsbeskäras. Buskar som blommar på våren beskärs efter blomningen.

    Planterna vårblommor

    • Plantera några krukor med fina vårblommor och sätt vid entrén. Penséer är det säkraste kortet då de klarar ner till fem minusgrader. Ta in krukan eller svep in den med fiberduk om det blir kallare än så.
    • När du ser att det börjar komma nya skott på perennerna så klipp ned de vissna delarna och lägg på komposten. Perenner som vuxit sig stora kan du föröka genom delning.

    Sommarvatten

    Driftansvariga räknar med att koppla på sommarvatten i helgen 22-23/4 för er som får vatten från pumphuset bredvid Sjöängsvägen 11 (Sjövattenanläggningen Nannberga hamns norra vattenförening).


    Övriga slingor är också påkopplade.

    Kolla så att tappkran på respektive tomt är STÄNGD inför starten!

    Framtida VA-försörjning inom Nannberga Hamn sommarstugeområde

    Avsikten med denna information är att belysa framtida vatten-och avloppsförsörjning inom vårt stugområde i Nannberga. Utgångspunkt för detta är Arboga kommuns nu gällande VA-plan, antagen av kommunfullmäktige 2018-04-25. I kommunens VA-plan anges att Nannberga är ett högprioriterat område med samlad bebyggelse där en gemensam lösning för vatten och avlopp bör bildas och att detta ska ske senast år 2028 enl. kommunens tidplan.

     

    En gemensam VA-lösning kan ordnas antingen genom kommunens ansvar och försorg eller genom en samfällighetslösning där vår nuvarande förening tar ansvar för detta. Under senare år har VA-frågan diskuterats i vår förenings styrelse och frågan har också kommit upp vid årsmöten. Vi har också haft ett flertal kontakter med VA-ansvarig i Arboga kommun.

     

    Styrelsens ambition är att bilda en särskild VA-grupp med 4-5 personer som skall ta fram förslag på lösningar. Viktiga frågor som gruppen kommer jobba med är bl.a ansvar och ekonomi vid kommunal eller enskild VA-försörjning. Om någon vill vara med i denna VA-grupp så ber vi er att kontakta Kent Strömberg eller Anneli Nogelius. Planen är att gruppen ska påbörja sitt arbete innan midsommar. Möten kan ske både digitalt och på plats i Nannberga.

     

    Kent Strömberg  - kent.stromberg1948@gmail.com – 070 671 66 14

    Anneli Nogelius – anneli.nogelius@ericsson.com – 070 986 10 59

    Vårstädning 22:a april

    Välkomna till vårens städdag 22/4.  Samling vid brevlådorna klockan 10.00. Vi beräknar att hålla på i tre timmar. Styrelsen bjuder på korv och bröd. 

    Vildsvin i området!

    Vildsvin har varit inne på området. Spår efter dem upptäcktes helgen 4-5 mars. Elstängslet har kontrollerats och fungerar. Dock visar spår i snön att svinen tagit sig in genom att lyfta upp tråden i stänglet. Trådarna har nu spänts till.


    Vildsvin söker sig ofta till gårdar, tomter och odlingar för hitta föda. Fallfrukt är mycket populärt men komposter är också vanliga anledningar till att vildsvin letar sig till dig och stör. Plocka bort fallfrukt och säkra komposter så gott det går.

    Snabbfakta vildsvin:

    Vildsvinet vikt: 100-200 Kg - Galten väger mer än suggan

    Vildsvinets längd: omkring 1,5 meter

    Vildsvinets mankhöjd: Omkring 1 meter

    Vildsvinets föda: Allätare - Rötter, fallfrukt, potatis, nötter, insekter, sniglar och annat som finns i skogen.

    Vildsvinen är huvudsakligen nattaktiva djur och gör sig sällan till känna under dagtid. Dessutom är de skygga och håller sig gärna undan från öppna områden och människor (om det inte gäller att skydda sina ungar).

    Julmingel 2022

    Tack alla som kom till julminglet den 10/12. Fikamys och utdelning av mistlar. 

    Double-click here to add your own text.

    Kräftskiva 2022

    Bilder från kräftskivan 2022

    Jättebalsamin

    Information om Jättebalsamin

    Länsstyrelsen har uppmärksammat att vi inom Nannberga hamns sammfällighet har den invasiva arten Jättebalsamin. De utgör ett stort hot mot den biologiska mångfalden.


    Vår arbetsgrupp har informerats om brevet och alla fastighetsägare behöver hjälpas åt att bekämpa Jättebalsaminen. Ett krafttag behöver tas av enskilda fastighetsägare som har den runt och i närhet av sin tomt.  


    Information om bekämpning och lagstiftning finns i följande dokument.

     

    Kortfattat om bekämpning:

    Jättebalsamin bekämpas effektivt genom att slå eller dra upp plantor for hand. Se till att ta bort fröställningarna från området eftersom fröna kan eftermogna. Det är viktigt att avfallet inte komposteras utan istället bränns lokalt eller skickas till återvinningscentral för förbränning.

     

    Vi är skyldiga att återkoppla till Länsstyrelsen när arbetet är gjort.