Aktuellt

Aktuellt

Vårstädning 22:a april

Välkomna till vårens städdag 22/4.  Samling vid brevlådorna klockan 10.00. Vi beräknar att hålla på i tre timmar. Styrelsen bjuder på korv och bröd. 

Vildsvin i området!

Vildsvin har varit inne på området. Spår efter dem upptäcktes helgen 4-5 mars. Elstängslet har kontrollerats och fungerar. Dock visar spår i snön att svinen tagit sig in genom att lyfta upp tråden i stänglet. Trådarna har nu spänts till.


Vildsvin söker sig ofta till gårdar, tomter och odlingar för hitta föda. Fallfrukt är mycket populärt men komposter är också vanliga anledningar till att vildsvin letar sig till dig och stör. Plocka bort fallfrukt och säkra komposter så gott det går.

Snabbfakta vildsvin:

Vildsvinet vikt: 100-200 Kg - Galten väger mer än suggan

Vildsvinets längd: omkring 1,5 meter

Vildsvinets mankhöjd: Omkring 1 meter

Vildsvinets föda: Allätare - Rötter, fallfrukt, potatis, nötter, insekter, sniglar och annat som finns i skogen.

Vildsvinen är huvudsakligen nattaktiva djur och gör sig sällan till känna under dagtid. Dessutom är de skygga och håller sig gärna undan från öppna områden och människor (om det inte gäller att skydda sina ungar).

Julmingel 2022

Tack alla som kom till julminglet den 10/12. Fikamys och utdelning av mistlar. 

Kräftskiva 2022

Bilder från kräftskivan 2022

Jättebalsamin

Information om Jättebalsamin

Länsstyrelsen har uppmärksammat att vi inom Nannberga hamns sammfällighet har den invasiva arten Jättebalsamin. De utgör ett stort hot mot den biologiska mångfalden.


Vår arbetsgrupp har informerats om brevet och alla fastighetsägare behöver hjälpas åt att bekämpa Jättebalsaminen. Ett krafttag behöver tas av enskilda fastighetsägare som har den runt och i närhet av sin tomt.  


Information om bekämpning och lagstiftning finns i följande dokument.

 

Kortfattat om bekämpning:

Jättebalsamin bekämpas effektivt genom att slå eller dra upp plantor for hand. Se till att ta bort fröställningarna från området eftersom fröna kan eftermogna. Det är viktigt att avfallet inte komposteras utan istället bränns lokalt eller skickas till återvinningscentral för förbränning.

 

Vi är skyldiga att återkoppla till Länsstyrelsen när arbetet är gjort.